شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
انتشارات کمیته ایرانی ICC

ناصـر مقدّسـی

دیپلم : دبیرستان دارالفنون تهران

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد: مدیریت اکوسیستم‌های خشک دانشگاه تهران

دکتری تخصصی:  منابع طبیعی و محیط زیست از دانشگاه تهران

__________________________________________________________________________

سوابق کار بین‌المللی:

   عضو هیأت رئیسه مجمع برنامه محیط زیست ملل‌متّحد (UNEA) به نمایندگی از منطقه آسیا و اقیانوسیه.

    نماینده سازمان نزد کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها ( کنوانسیون رامسر).

    نماینده کشور نزد کنوانسیون تنوع زیستی ملل متّحد (UNCBD) در خصوص مناطق حفاظت شده.

   عضو برد مدیریت صندوق مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی (Adaptation Fund) به نمایندگی از منطقه آسیا و اقیانوسیه.

    مذاکره کننده کشور نزد مجمع جهانی جنگل unff و کمیته جنگل‌داری فائو COFO .

  مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و  نائب  رئیس هیأت نمایندگی در موضوعات مرتبط با کنوانسیون تغییرات اقلیمی (UNFCCC).

    مرجع ملّی (Focal Point) کشور و عضو هیئت رئیسه کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ملل متّحد (UNCCD) به نمایندگی از منطقه آسیا و اقیانوسیه.

    رئیس کمیته ویژه حل اختلاف مکانیسم جهانی (GM) و دبیرخانه کنوانسیون (UNCCD)

    نایب رئیس رکن اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی (SBI) به نمایندگی از منطقه آسیا و اقیانوسیه

    رئیس دفتر جهاد سازندگی در غرب آفریقا ( غنا آکرا).

    دبیر اجلاس منطقه‌ای مقابله با بیابان زایی و گرد و غبار.

__________________________________________________________________________

سوابق کار داخلی:

    عضویت هیأت مدیره موسس صندوق بیمه کشاورزی

    مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت رفاه

    عضو کمیته ملّی انسان و کره مسکون

    عضو اصلی کمیته مشترک ثبت میراث طبیعی جهانی نزد یونسکو

    قائم مقام سازمان و ریاست شورای عالی جنگل و مرتع و آبخیز داری سازمان منابع طبیعی کشور

    رئیس مرکز کنوانسیون‌ها و امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست

    مشاور امور بین‌الملل معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست