شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
انتشارات کمیته ایرانی ICC

دکتر احمد جمالی

 

تحصیلات:

دکتری مدیریت تولید و عملیات

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی مدیریت صنعتی

 

سوابق کاری:

 • معاون اقتصادی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی
 • سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- وزارت امور دارایی و اقتصادی
 • مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- وزارت امور دارایی و اقتصادی
 • سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل- وزارت راه و ترابری
 • مدیرکل امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت- وزارت راه و ترابری
 • دبیر ستاد سرمایه‌گذاری- وزارت راه و ترابری
 • مشاور معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل – وزارت راه و شهرسازی
 • مدیرکل وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- وزارت امور دارایی و اقتصادی
 • مدیرکل نیروی انسانی و توسعه مدیریت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
 • مشاور معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
 • نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نصر- موسسه جهاد نصر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
 • رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک ایران (شرکت مشترک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان)، کراچی- پاکستان به مدت 3 سال
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت مخابرای صبافون (شرکت مشترک جمهوری اسلامی ایران و یمن)، صنعا- یمن به مدت 2 سال
 • معاون مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- وزارت امور دارایی و اقتصادی
 • معاون مدیرکل وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
 • معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی
 • معاون مدیرکل امور بین‌المللی و صدور خدمات فنی و مههندسی وزارت راه و ترابری
 • رئیس اداره بررسی و ارزیابی طرح‌ها سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران- وزارت امور دارایی و اقتصادی

 

تدريس:

 • مدیریت پروژه های کلان، امکان سنجی طرح‌های صنعتی، تشخیص فرصت های کارآفرینی، مدیریت زنجیره تامین، تدوین طرح
 • کسب و کار
 • تدوین طرح کسب و کار ،مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت مالی، استقرار و راه اندازی کسب و کار
 • استقرار و راه اندازی کسب و کار
 • سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت تکنولوژی
 • تئوری‌های مدیریت و سازمان، رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی

 

فعالیت‌هاي علمي و پژوهشي:

 • مولف چندین کتاب در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت زنجیره تامین
 • استاد راهنما، داور و مشاور بیش از 50 پایان نامه در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، آزاد و پیام نور
 • داور مقالات مجلات علمی پژوهشی
 • تالیف مقالات متعدد در حوزه های مختلف سرمایهگذاری

 

کنفرانس‌ها و همايش‌‎هاي بین‌المللي:

 • شرکت در بیش از يکصد اجلاس، نشست، کمیسیون و کمیته مشترک، کنفرانس و همايش بین‌المللي به عنوان رئیس يا عضو هیئت جمهوري اسلامي ايران

 

مذاکرات و همکاري با بانک‌ها و مؤسسات مالي، توسعه‌اي و اقتصادي بین‌المللي:

 

 • بانک توسعه اسلامی شرکت اسلامی بین‌المللی تأمین مالی تجاری
 • شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی شرکت اسلامی بیمه سرمای‌ گذاری و اعتبار صادرا ت
 • مؤسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک جهانی
 • مؤسسه مالی بی‌ المللی صندوق توسعه ابوظبی
 • طرح کلمبو مؤسسه بین‌المللی توسعه
 • سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آتکتاد)  
 • بانک توسعه و تجارت اکو سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)
 • کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی (کومسک)
 • مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (وایپا).