شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
انتشارات کمیته ایرانی ICC
جستجوی عنوان مقالات 
مرتب سازی بر اساس:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: ویدا قربانی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: الهام انیسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: الهام انیسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: شهرام شمس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: فریده تذهیبی